22
Feb
Endeligt forslag til Baltic Pipe-linjeføringen lagt frem

Er din ejendom berørt af Baltic Pipe-projektet? Energinet har nu sendt et endeligt forslag til det område, hvor rørledningen kan graves i jorden, i høring.

Her kan du se et kort over, hvor det forventes, at ledningen kommer til at ligge.

Hvis gasledningen går ind over dine arealer, eller hvis din ejendom ligger i nærheden af projektområdet, har du modtaget et høringsbrev. Høringen løber frem til den 12. april.

Hvordan forholder du dig?
På baggrund af den proces, vi og de andre landbrugsorganisationer i Baltic Pipe-arbejdsgruppen har været igennem med Energinet indtil nu, er vores vurdering desværre, at chancerne for at få ændret på linjeføringen er ringe.

Der har ikke været de store ændringer af linjeføringen efter første høringsrunde, og vi har ikke oplevet den store vilje til at lytte til den enkelte lodsejers forslag. Samtidig kæmper vi i øjeblikket for, at Baltic Pipe kan anlægges på gæsteprincippet, og vi mangler at få en aftale i hus om erstatningsniveauerne. Vi kan IKKE anbefale, at du på nuværende tidspunkt underskriver en aftale med Energinet. Vent, til arbejdsgruppen kommer med en udmelding med vores anbefalinger.

Hvis linjeføringen ligger i vejen for forventede byggerier, skovrejsning, råstoffer eller anden ønsket anvendelse, anbefaler vi, at du indgiver et høringssvar. Husk også, at der på hver side af gasledningen er reserveret et stykke på 250 meter, hvor der gælder de samme restriktioner, som hvor selve gasledningen skal ligge.

Før logbog med fotos over dine arealers beskaffenhed
Husk at være opmærksom på – allerede nu, inden gasledningen anlægges – at føre logbog med fotos over dine arealers beskaffenhed, så du har dokumentationen i orden til at få den rette erstatning for det tab, Baltic Pipe måtte medføre. Skulle anlægningen af gasledningen skabe uforudsete eller mere varige strukturskader, end dem du får erstatning for, er det nemlig op til dig at kunne bevise det.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til et høringssvar? Så kontakt virksomhedsrådgiver Carsten Hansen eller teamleder Kristian Petersen.

Borgermøder
Energinet har fastlagt en række borgermøder, hvor de vil informere om Baltic Pipe-projektet.

Borgermøderne finder sted:

  • Mandag den 4. marts kl. 19 på Pulzion – Peter Tofts Vej 21, 6000 Kolding
  • Tirsdag den 5. marts kl. 19 i Varde Fritidscenter – Lerpøtvej 55, 6800 Varde
  • Onsdag den 6. marts kl. 19 i Arena Næstved – ved Stadion 11, 4700 Næstved
  • Torsdag den 7. marts kl. 19 på Vilcon Hotel & Konferencegaard – Lorupvej 44, 4200 Slagelse
  • Tirsdag den 12. marts kl. 19 i Odense Congress Center – Ørbækvej 350, 5220 Odense
  • Onsdag den 13. marts kl. 19 i Holmegaard Hallen – Glasværksvej 1, 4684 Holmegaard
  • Torsdag den 14. marts kl. 19 på Comwell Middelfart – Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

 

Læs mere om borgermøderne her.

Spørgsmål eller brug for vores hjælp?
Så kontakt endelig virksomhedsrådgiver Carsten Hansen eller teamleder Kristian Petersen.