05
Mar
Energiafgifter: Dine muligheder for godtgørelse i 2015

Af seniorkonsulent, registreret revisor Karsten Sørensen

Når du driver landbrug, kan du få en række godtgørelser af energiafgifter. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan disse ser ud i 2015.

Olieafgift
Godtgørelsen af olieafgiften er uændret i forhold til 2014. Dit landbrug kan således få godtgjort 98,2 % af den betalte olieafgift på den olie, der anvendes til landbrugsarbejde. Landbruget har hermed en mere fordelagtig sats end andre erhverv, som kun får godtgjort 93,84 %.

Du kan få godtgjort oliafgift for såkaldt procesenergi, hvilket fx er drift af traktorer og mejetærskere til landbrugsarbejde samt olie til korntørring og staldopvarmning. Det betyder, at du ikke kan få godtgørelse for olie anvendt til rumopvarmning i medarbejderfaciliteter. Vær også opmærksom på, at der ikke godtgøres oliafgift for dieselolie anvendt til maskinstationsarbejde – det kan fx være snerydning for kommunen. Dræningsarbejde falder heller ikke under begrebet landbrugsarbejde, selvom det udføres på egen bedrift med egne maskiner.

Elafgift
I 2015 opkræver elselskaberne en samlet sats for alle afgifter på i alt 87,8 øre pr. kWh. Heraf godgøres 87,4 øre over momsregnskabet.

For elafgiften gælder det ligeledes, at du kun kan få fradrag på elforbrug til procesformål. El brugt til belysning er i denne forstand procesformål, mens el anvendt til aircondition eller komfortkøling ikke er procesenergi. Det samme gælder elforbrug i fx medarbejderrum.

Når du bogfører elregningen, skal du desuden være opmærksom på, at der kan være betalt for diverse TV- og internetpakker på den samme faktura. Internetomkostningen er fradragsberettiget ligesom telefonen, men TV-pakker er privatforbrug.

Vandafgift
Den samlede vandafgift, som vandværket opkræver, er 6,53 kr. pr. m3. Hele afgiften skal godtgøres på vandforbruget i den momspligtige virksomhed.

Har du spørgsmål til godtgørelsen, er du velkommen til at kontakte din økonomirådgiver.