25
Jan
Energiafgifter: Dine muligheder for godtgørelse i 2017

Af seniorkonsulent, registreret revisor Karsten Sørensen

Når du driver landbrug, kan du få en række godtgørelser af energiafgifter. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan disse ser ud i 2017.

Olieafgift
Din virksomhed kan i 2017 – ligesom i 2016 – få godtgjort 98,2 % af den betalte olieafgift på den olie, der anvendes til landbrugsarbejde. Landbruget har hermed en mere fordelagtig sats end andre erhverv, som kun får godtgjort 93,84 %. Der er seks forskellige afgiftssatser på gas- og dieselolie, som spænder fra 198,2 øre pr. liter til 303,9 øre pr. liter. Det er altid den fakturerede afgift, som danner grundlag for godtgørelsen.

Men hvad tæller som ”landbrugsarbejde” og godtgøres hermed? Du kan få godtgjort oliafgift for såkaldt procesenergi, hvilket fx omfatter drift af traktorer og mejetærskere til landbrugsarbejde samt olie til korntørring og staldopvarmning. Det betyder, at du ikke kan få godtgørelse for olie anvendt til rumopvarmning i medarbejderfaciliteter. Vær også opmærksom på, at der ikke godtgøres oliafgift for dieselolie anvendt til maskinstationsarbejde – det kan fx være snerydning for kommunen. Dræningsarbejde falder heller ikke under begrebet landbrugsarbejde, selvom det udføres på egen bedrift med egne maskiner.

Elafgift
I 2017 opkræver elselskaberne en samlet sats for alle afgifter på i alt 91,0 øre pr. kWh. Heraf godgøres 90,6 øre over momsregnskabet.

Ligesom ved olieafgiften kan du kun få fradrag for elforbrug til procesformål. El brugt til belysning tæller i den her sammenhæng som et procesformål, mens el anvendt til aircondition eller komfortkøling ikke er procesenergi. Heller ikke el brugt i fx medarbejderrum er procesenergi.

Når du bogfører elregningen, skal du være opmærksom på, at der kan være betalt for diverse TV- og internetpakker på den samme faktura. Internet- og telefonomkostningen er fradragsberettiget, men TV-pakker er privatforbrug.

Fra den 1. april 2016 er der ændret i elselskabernes opkrævning af el og elafgift. Du kan hermed ikke længere fratrække elafgiften af aconto-betalingen, men alene af den endelige fakturering. Hvis dit elforbrug afregnes kvartalsvist – hvilket er det almindelige for elkunder med et årligt forbrug under 100.000 kWh hos de fleste elselskaber, bl.a. Energi Fyn – sker godtgørelsen over momsregnskabet med tre måneders forsinkelse. Kunder med et årligt forbrug over 100.000 kWh afregnes typisk månedsvist uden aconto-afregning. Kunder med strømforbrug under 100.000 kWh kan mod et mindre gebyr som regel komme på en månedsafregningsordning.

Vandafgift
Den samlede vandafgift, som vandværket opkræver, er 6,25 kr. pr. m3. Hele afgiften skal godtgøres på vandforbruget i den momspligtige virksomhed.

Har du spørgsmål til godtgørelse af energiafgifter, er du velkommen til at kontakte din økonomirådgiver.