20
Nov
Er din diesel godtgørelsesberettiget?

Af chefkonsulent Jens Kring og seniorkonsulent Kaj Refslund

SKAT har varslet, at de i den kommende tid vil gennemføre kontrol af ”ikke-godtgørelsesberettiget diesel”, men du kan stadig nå at rette eventuelle fejl i din opgørelse.

Det er kun diesel, der bruges til landbrugsaktivitet, der er godtgørelsesberettiget – men derfor kan du alligevel ikke altid være sikker på, at den diesel, du bruger til dine traktorer, rent faktisk er godtgørelsesberettiget. Derimod er det aktiviteten, der afgør, om du kan få godtgørelse.

Med andre ord er det kun den landbrugsmæssige kørsel, du foretager, som du kan få godtgørelse for, og her er eksempelvis gravearbejde og snerydning ikke inkluderet. Godtgørelse afhænger altså ikke af traktoren, men af hvad du bruger den til.

For yderligere oplysninger kontakt Jens Kring eller Kaj Refslund.