12
Sep
Er du forberedt på miljøtilsynet?

Af Teamleder (miljø, natur og husdyr) Tine Zimmermann

Om kort tid, når høsten er helt i hus, påbegynder landets kommuner deres årlige miljøtilsyn. Derfor anbefaler vi, at du sikrer dig, at vilkårene i din miljøgodkendelse og de generelle regler er overholdt.

Når kommunen tager på tilsynsbesøg, vil de først og fremmest have fokus på produktionstilladelsen, herunder om antal af dyr og vægtinterval er, som det ifølge produktionstilladelsen skal være. Her er det vigtigt, at du er opmærksom på, at det er antallet af dyr og ikke dyreenheder, der er gældende. Når produktionen kontrolleres, tager kommunen afsæt i E-kontrollerne for bedriften.

Hvis du har vilkår i forhold til din markdrift, vil det også blive kontrolleret, at du lever op til disse – dette med afsæt i markplan og gødningsregnskab. Er din virksomhed § 16-godkendt, kan der også blive foretaget tilsyn med dette. Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation for de seneste 5 år, både med hensyn til E-kontroller og gødningsplaner.

Kommunen vil desuden kontrollere din håndtering af affald, om flydelag på beholdere er intakt samt om du har taget foranstaltning for, at der ikke kan ske spild af olie og kemikalier. Forhold som spildevand og overflade vil også blive belyst.

Dertil kommer, at landets kommuner hvert år skal vælge et særligt fokusområde i deres tilsyn. Det forlyder, at fokus i år er rettet på beholdere med afgasset biomasse og håndtering af skadedyr.

Brug for en bisidder?
Hos Patriotisk Selskab påtager vi os gerne rollen som bisidder i forbindelse med miljøtilsynet, og vi kan deltage i tilsynet, uanset om det er varslet eller uvarslet. I nogle situationer kan det være en fordel med denne form for støtte under kontrollen, så eventuelle konflikter så vidt muligt afværges i opløbet.

Derudover er vi gerne behjælpelige efter et tilsyn, hvis der fx har været en uoverensstemmelse, eller der på et forkert grundlag er givet påbud, forbud eller indskærpelser.

Kontakt teamleder (miljø, natur og husdyr) Tine Zimmermann, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp ved eller efter tilsyn.