23
Maj
Er du klar til en revurdering af din miljøgodkendelse?

Miljøgodkendelser af husdyrbrug skal mindst hvert 10. år tages op til revurdering, dog første gang efter 8 år – og det er derfor ved at være tid til, at de første miljøgodkendelser efter husdyrbrugloven skal revurderes.

Formålet med revurderingen er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedst tilgængelige teknik. Hvis du ikke har foretaget nogen godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser af dit husdyrbrug, så er det derfor blot kravet om bedst tilgængelig teknologi, du skal leve op til.

Hvordan foregår revurderingen?
Kommunalbestyrelsen foretager revurderingen af miljøgodkendelsen, og du får på forhånd besked om, hvilke oplysninger kommunen har brug for. Efterfølgende beslutter kommunalbestyrelsen enten, at vilkårene skal ændres, eller at revurderingen ikke medfører ændringer i miljøgodkendelsen.

Totaldepositionskravet skal opfyldes, når det godkendte staldanlæg er udtjent
Uanset dit husdyrbrugs niveau af bedst tilgængelig teknologi, vil du – hvis du ikke allerede gør det – efter en vis frist også skulle opfylde et ”totaldepositionskrav”, som angår dit husdyrbrugs ammoniakpåvirkning af kategori 1- og 2-natur. Fristen tager udgangspunkt i den forventede levetid for staldanlægget, som normalt ligger på 15 til 20 år. Det betyder, at totaldepositionskravet som udgangspunkt først skal opfyldes helt, når de godkendte staldanlæg er udtjent. I særlige tilfælde kan fristen udskydes i op til 30 år.

Har du brug for hjælp til at forberede dig på revurderingen af miljøgodkendelsen? Så kontakt miljøkonsulent Sheila Neldeborg.