07
Dec
Et godt værktøj, når kursen skal holdes

Driftsanalyse 2011/2012

Årets ”Driftsanalyser”, som Patriotisk Selskab netop har udgivet, viser tegn på fremgang og fremdrift i dansk landbrug.

Bestil bogen nu og få

  • unikke enkeltresultater fra en lang række større jordbrugsvirksomheder, som Patriotisk Selskab har analyseret med udgangspunkt i 2011-høsten
  • resultater og prognoser for malkekvæg, sohold, smågrise, slagtesvin og markbrug, herunder med specifikation af afgrødernes dækningsbidrag II
  • resultater for skov, jagt og boligudlejning
  • mulighed for benchmarking af jordbrugsvirksomhedens driftsgrene med enkeltresultater, gennemsnit og bedste halvdel

 

Pris 250 kr. for medlemmer og 400 kr. for ikke-medlemmer. Priserne er ekskl. moms, inkl. forsendelse. Bestilling på tlf. 6315 5417, fax. 6593 2015, e-mail: jp@patriotisk.dk