17
Jul
EU-støtte – grundbetaling og grønne krav

Af chefkonsulent Erik Andkær Pedersen

Du har risiko for at miste ca. 700 kr. pr. ha i støtte i 2015.

Det er vedtaget, at de nye regler træder i kraft for 2015-høsten, og hvis de ikke opfyldes, vil man ikke få udbetalt 30 % af støtten svarende til ca. 700 kr. pr. ha. De endelige regler er i høring og en vejledning forventes offentliggjort ca. 1. august og først derefter kan vi reelt rådgive om de nye regler.

Det ligger dog fast, at der bliver krav om afgrødevariation afhængig af bedriftens omdriftsareal. På bedrifter med et omdriftsareal mellem 10 og 30 ha skal der dyrkes mindst 2 afgrøder, og på bedrifter med over 30 ha omdriftsareal skal der dyrkes mindst 3 afgrøder. Økologiske arealer, og nogle ejendomme med en stor andel af græs, er undtaget. Permanente græsarealer tæller IKKE som en afgrøde og indgår ikke i omdriftsarealet.

Det ligger også fast, at der skal etableres miljøfokusarealer på 5 % af omdriftsarealet. Miljøfokusarealer er ikke endeligt defineret, men obligatoriske randzoner og braklagte arealer kan indgå sammen med efterafgrøder. Efterafgrøderne skal så etableres i vårsæd 2015 eller efter høst inden 20. august 2015. Nogle typer efterafgrøder vil kunne opfylde både reglerne for pligtige efterafgrøder og miljøfokusarealer. Der lægges op til, at obligatoriske randzoner vil tælle med en faktor 1,5 og brak med en faktor 1,0. Efterafgrøder vil formentlig tælle med en faktor 0,3, det vil sige, der skal 3 ha efterafgrøder til at erstatte 1 ha miljøfokusareal. GLM landskabselementer som små søer og fortidsminder er også miljøfokusareal, og vil formentlig tælle med en faktor 1,0. Det er derfor vigtigt fysisk at få målt sine obligatoriske randzoner op, så man ved, hvor stort et areal man mangler. Permanente græsarealer kan formentlig IKKE bruges som miljøfokusareal.

Vi vil anbefale at braklægge arealer, der ikke kan dyrkes med økonomisk fordel, da der lægges op til, at de 30 % af støtten ikke udbetales, hvis efterafgrøderne af en eller anden grund ikke lykkes og dermed underkendes i en kontrolsituation. Lette marker, våde marker, dårligt arronderede marker/ delmarker, skovkanter m.m. kan med fordel braklægges og bruges som miljøfokusareal. Disse marker/delmarker skal derfor IKKE tilsås i dette efterår.

Man kan jo tænke tilbage til, da braklægningen blev indført og tage de 5 % ud, som man først braklagde.

For yderligere oplysninger kontakt din planteavlskonsulent