27
Jun
EU’s nye landbrugsreform

Efter lange forhandlinger blev EU’s forhandlere onsdag enige om en grønnere landbrugsreform. EU’s nye landbrugsreform for 2014-2020 har et budget på knap 2700 milliarder kroner.

Reformen indeholder bl.a.:

  • OMFORDELING: Grundlæggende skal EU’s landbrugspolitik være mere miljøvenlig og sikre en mere fair fordeling af landbrugsstøtten, således at de nyeste EU-lande i øst får mere i støtte, mens vestlige lande får mindre.

 

  • UNGE LANDMÆND: Landmænd op til 40 år kan fra 2015 søge op til 25 procent i etableringsstøtte i fem år.

 

  • GRØNT LANDBRUG: 30 procent af landbrugsstøtten bliver betinget af, at landmanden overholder grønne krav. Desuden skal mindst fem procent af landbrugsjorden udlægges til “miljøfokusområder” som natur, brak eller randzoner. Hvis landmændene efter to år ikke lever op til kravene, mister de støtten og kan pålægges en bøde på yderligere 20 procent. Efter et år stiger den til 25 procent.

 

  • MILJØ: Der indføres en engangsbetaling for miljøvenlige tiltag. Dermed får landmanden udbetalt hele støttebeløbet på en gang, hvis han langtidsplanlægger grønne tiltag.

 

  • HEKTARSTØTTE: I dag går langt det meste af EU’s landbrugsstøtte til 20 procent af de største brug. Senest i 2019 skal medlemslandene i stedet sikre, at hver landmand modtager mindst 60 procent af den gennemsnitlige landbrugsstøtte.

 

  • AKTIVE LANDBRUG: Lufthavne, golfklubber og andre med jord, der i dag fejlagtigt er klassificeret som landbrugsjord, kan ikke længere søge støtte, medmindre de kan bevise en betydelig indtægt fra landbrug.

 

  • MÆLK: I aftalen er der en lille omfordeling af mælkeproducenters støtte til andre former for landbrug.

 

  • SUKKER: I den nuværende reform får landmænd en minimumpris for sukker, men den ordning udløber i 2017.

 

Den nye landbrugsreform mangler stadig at blive godkendt af det samlede parlament og EU’s medlemslande, hvilket ventes at blive gjort til efteråret