12
Aug
Få 100 % tilskud til Natura 2000-projekter

Frem til 17. september 2019 kan du søge om tilskud til Natura 2000-projekter. Tilskudsordningen giver mulighed for at søge om tilskud til rydning af tilgroede arealer samt til forberedelse af arealer til afgræsning. Forberedelse af arealer til afgræsning kan fx indebære opsætning af hegn eller drikkevandsforsyninger.

Der er afsat 30 mio. kr. i tilskudsordningen, og du kan få tilskud til 100 procent af dine udgifter direkte relateret til projektet – baseret på de beregnede standardomkostninger.

Det er et krav, at projektet opretholdes i tre år. Herudover skal minimum 50 procent af projektarealet ved ansøgningsperiodens begyndelse være særligt udpegede Natura 2000-arealer. De særlig udpegede Natura 2000-arealer kan findes på miljøportalen.

Ring gerne til miljørådgiver Kamilla From-Nielsen – så screener vi dine muligheder for dig.