16
Nov
Få bedre jagt eller højere jagtleje

Uanset hvor gode jagtforholdene på din ejendom er, kan de altid blive bedre. Det er selvfølgelig dejligt, hvis du selv interesserer dig for jagt, men en forbedret jagt kan også danne grundlag for en højere indtægt på jagtleje.

Via tiltag i naturen er det muligt at lave såkaldte ledelinjer eller kerneområder, så bæreevnen på ejendommen øges, eller vildtet ”styres” i den retning, du ønsker. Det kan fx være, at du kan drage fordel af at etablere vildtagre, plante buskads, udgrave en sø eller lignende.

En omlægning af 1 eller 2 procent af markarealets dårligste hjørner og kanter kan gøre en verden til forskel, uden at det får nævneværdig betydning for hverken din drift eller pengepung.

Få et gratis jagtvurderingsbesøg
Patriotisk Selskab har igen i år en stand på Agromek (stand F5198). Her kan du møde et bredt udsnit af Patriotisk Selskabs konsulenter til en faglig snak om din virksomhed. Læs mere her.

Vi medbringer desuden en række gode tilbud til messedeltagerne. Bl.a. tilbyder vi gratis jagtvurderingsbesøg udført af teamleder Kristian Petersen.

Sammen går I en tur på din ejendom, og Kristian vil undervejs komme med forslag til, hvordan du kan forbedre terrænet og hermed øge vildtbestanden og få mere ud af din jagt. Derudover vil han give gode råd til udsætning af fasaner og ænder og fortælle om mulighederne for tilskud og behovet for tilladelser.

Besøget lægges en formiddag eller eftermiddag og varer ca. 2-4 timer alt efter din ejendoms størrelse. Ligger din ejendom på Sjælland eller i Jylland, må du påregne fleksibilitet i forhold til datoen for besøget, da vi så vidt muligt lægger flere besøg i området samme dag.

Hvis du ikke har mulighed for at besøge os på Agromek, men stadig er interesseret i tilbuddet, er du velkommen til at kontakte Kristian Petersen og aftale nærmere.