03
Dec
Fordelagtig tryghedsordning gennem L&F

Som medlem af Patriotisk Selskab er du som udgangspunkt også medlem af Landbrug & Fødevarer. Med dette følger en række medlemstilbud, du kan drage fordel af.

Du kan fx tilmelde dig Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning, hvor præmien lige er blevet nedsat med 150 kr. i 2015 grundet et heldigt skadesår i 2013 og et medfølgende overskud.

Landbrug & Fødevarers tryghedsordninger er både billige og af høj kvalitet på samme tid. Aftaleindholdet tilpasses landmandsfamiliernes behov, hvorfor alle dækningssammensætninger bygger på reelle data og statistikker.

Ægtefælledækning følger automatisk med i ordningen. Det er en fordel, da faktum er, at ca. hver anden erstatningsudbetaling fra ordningen sker, fordi landmandens ægtefælle eller samlever enten får konstateret en kritisk sygdom, bliver udsat for en ulykke eller dør.

Læs mere om gruppelivsordningen her.

Hvis du vil høre mere om Landbrug & Fødevarers tryghedsordninger, er du velkommen til at kontakte Rikke Barnbæk Jensen.