23
Mar
Få klarhed over ejerskifteforløbet fra start

Af økonomikonsulent Eva Zweidorff Kjær

Hos Patriotisk Selskab etablerede vi for nogle år tilbage et ejerskifterådgivningskoncept, der skal sikre, at både overdrager og erhverver fra start får overblik over ejerskiftet, og at begge parter – hver især og sammen – opnår det bedste forløb og resultat.

Rådgivningskonceptet er tilpasset den virkelighed, som et moderne landbrug befinder sig i i dag, hvor der i de fleste tilfælde er tale om store bedrifter – af og til med høj gældssætning. For at den kommende ejer kan få succes i denne virkelighed, sikrer vi gennem vores rådgivningskoncept, at han bliver rigtigt klædt på. Han bliver både påklædt til at kunne drive virksomheden økonomisk rentabelt, lede virksomhedens medarbejdere, lægge den rigtige strategi og sætte en vision for virksomhedens fremtid.

Samtidig klæder vi overdrager på til hans tilværelse på den anden side af ejerskiftet. Det skal afklares, hvilke ønsker og forventninger han har til seniortilværelsen – og om de kan opfyldes.

Til en række møder hjælper vi jer – både overdrager og erhverver – med at erkende og forstå de problemstillinger, I hver især står over for, og igangsætte de nødvendige handlinger – så der skabes det bedst mulige fundament for jeres nye tilværelser.

Herunder kan du læse mere om vores samlede ejerskiftekoncept – og hvad du får ud af at lade os hjælpe dig med ejerskiftet.

To spor
Vores ejerskiftekoncept dækker over to spor – et forløb for overdrager og et forløb for erhverver. Parterne har modstridende interesser. Uanset om I er i familie og derfor tæt knyttet til hinanden, er det meget naturligt på bekostning af modparten at søge at gøre ens eget fundament for den kommende karriere eller det kommende seniorliv så stærkt som muligt. Derfor får I hver jeres rådgiver hos Patriotisk Selskab, som vil varetage jeres respektive interesser.

Tovholder for det samlede ejerskifteforløb
Et ejerskifte involverer ofte mange parter: Overdrager, erhverver, advokater, revisorer, bankfolk og andre specialister. Hos Patriotisk Selskab stiller vi med en tovholder, der har til opgave at have det samlede overblik, styre processen og sørge for, at opgaverne bliver løst i den rigtige rækkefølge.

Tre faser: Afklaring, modning og overdragelse
Vi inddeler ejerskifteforløbet i tre faser. Første fase er afklaringsfasen. I denne fase kigger vi på de bløde værdier. Vi spørger fx: Hvilke ønsker og forventninger har I hver især til jeres fremtidige tilværelser? Hvor befinder I jer nu, og hvornår er I klar til at indtræde i en ny rolle?

Anden fase er modning. I denne fase kigger vi på den virksomhed, der skal overdrages. Hvordan kan virksomhedens forhold optimeres forretnings- og skattemæssigt? Ledelsesmæssigt kigger vi på, hvilke kompetencer det kræver at drive virksomheden, og hvor købers styrker og svagheder ligger.

Tredje fase er overdragelsesfasen. Her skal alt, der er besluttet gennem de første to faser, sættes i værk. Medarbejdere og samarbejdspartnere inddrages, og hele overdragelsen gennemføres.

I alle faser betragtes ejerskiftet løbende ud fra bl.a. en juridisk, økonomisk og skattemæssig vinkel og gældende lovgivning på disse områder.

”Stop” eller ”fortsæt”?
Mellem ejerskiftets tre faser er det vigtigt, at begge parter får evalueret egne forhold og herudfra tilkendegiver, om det fremtidige set-up, der er ved at blive igangsat, virkelig er det, de ønsker. Derfor stiller vi mellem faserne spørgsmålet, om vi skal stoppe, fortsætte eller justere retningen.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker et ejerskifteforløb hos Patriotisk Selskab, så er du velkommen til at kontakte mig (Eva Zweidorff Kjær).

Denne artikel er en del af en større artikelserie om de mange overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med et ejerskifte. HER kan du læse de artikler i serien, som vi indtil videre har udgivet.