15
Mar
Få økonomi i avlen

Når du selv producerer dine polte, er det vigtigt, at du avler på de søer med det bedste genetiske potentiale – på den måde kan du i sidste ende sælge dine slagtesvin til den højst mulige pris, påpeger svinekonsulent Kasper Nordtorp og anbefaler Kernestyring som et godt redskab til at udnytte det arvemæssige potentiale i besætningen.

Det er vigtigt – og af stor økonomisk betydning – at du har styr på avlen i din besætning. Det påpeger Patriotisk Selskabs svinekonsulent Kasper Nordtorp:

”Når man køber sine polte fra opformeringen, lever de selvfølgelig op til de avlsmål, Danavl har fastsat. Men hvis man avler selv – hvilket cirka halvdelen af de danske svinebedrifter gør – så skal man være opmærksom på, hvordan man gør. Ellers kommer man hurtigt ud på et sidespor, hvor svineproduktionen ikke giver det økonomiske afkast, som egentlig er muligt”, siger Kasper Nordtorp og uddyber:

”To grise kan sagtens se ens ud, men ende med at blive solgt til to vidt forskellige priser, fordi kødprocenten er forskellig. 1 kødprocent på en gris, der sælges ved 110 kilo, svarer i øjeblikket til ca. 30. kr. i kødfradrag og mistet foderudnyttelse”.

Kernestyring: Udnyt potentialet i din besætning
”Et pejlemærke for soholdere og slagtesvineproducenter er, at hvis kødprocenten på ens grise gennemsnitligt er under 61 %, så bør man gribe til handling. Er det tilfældet, kan man starte med at kigge på forhold som foder og klima samt på, hvor sæden kommer fra. Det fører ofte til store fremskridt at optimere disse forhold. Men hvis man allerede har gjort, hvad man kan, i forhold til foder, klima og sæd, og man gerne vil skridtet videre, så kan man med fordel anvende værktøjet Kernestyring. Herigennem kan man måle sig frem til et indeksniveau for den enkelte so og polt, som viser dyrets genetiske potentiale. På den måde sikrer man sig, at det er de rigtige søer, man avler på”, forklarer Kasper Nordtorp.

Hvis du ønsker at optimere din avl, hjælper Kasper Nordtorp gerne.