14
Okt
Få optimeret arronderingen for meget få penge

En ny ordning om støtte til erhvervsrettet jordfordeling giver mulighed for at få optimeret din bedrifts arrondering for meget få penge.

Tilskudsordningen er finansieret gennem Tørkepakken fra 2018, og der er i alt afsat 7,8 mio. kr.

Der stilles en række krav til ansøgerne:

  • De enkelte lodsejere skal gå sammen og danne en forening med eget CVR-nummer, ledelse og vedtægter.
  • Der skal være minimum 5 deltagere (ejere af flere ejendomme tæller som én deltager).
  • Der skal være et samlet projektareal på minimum 100 ha.
  • Der skal være en gennemsnitlig reduktion af kørselsafstanden mellem driftsbygningerne og omdriftsarealerne på minimum 750 meter.

 

Du skal forvente, at et jordfordelingsprojekt kan tage 12-24 måneder at gennemføre, og at der løbende skal afholdes omkostninger i perioden. Tilskuddet kommer først til udbetaling ved den endelige kendelse om jordfordelingen, og der dækkes maksimalt udgifter op til 3.500 kr. pr. ha – omkostninger over dette niveau, opnår du ikke støtte til.

Ansøgningsfristen er den 15. november, og midlerne i ordningen uddeles efter ”først til mølle”-princippet.

Hos Patriotisk Selskab leder, planlægger og faciliterer vi gerne et jordfordelingsprojekt, og vi er meget interesseret i at høre fra dig, hvis du ser potentiale i et sådant projekt. Kontakt juridisk rådgiver Peter Sigvardt eller teamleder Kristian Petersen.