13
Jan
Få overblik over økonomien i den tredje alder

Med pensionsberegneren Senioranalyse kan vi hjælpe dig med at få et overblik over dit økonomiske råderum og dine optimeringsmuligheder i seniortilværelsen. Med pensionsberegneren kan laves en analyse, der omfatter:

  • Et 20 års budget med rådighedsbeløb efter skat vist for alle årene
  • Overblik over samtlige pensionsordninger, frie midler og friværdi i fast ejendom
  • Optimeringsmuligheder i forhold til efterløn eller skattefri præmie og seniornedslag
  • Optimeringsmuligheder i forhold til folkepension
  • Muligheder for skatteoptimering
  • Handlingsplan med ændringsforslag, som kan forbedre økonomien ved en ændret anvendelse af pensionsordningerne i samspil med øvrige aktiver og passiver.

 

Vi anbefaler Senioranalyse i forbindelse med planlægning af generationsskifter. Har du spørgsmål, så henvend dig til din økonomikonsulent eller konsulent Bo Sigersted.