04
Nov
Få registreret dine drænudløb langs Odense Å

I starten af november forventer Faaborg-Midtfyn Kommune at gå i gang med en opmåling af Odense Å.

I den forbindelse har du som bredejer mulighed for at få registreret bundkoten af dine drænudløb i vandløbene. Derfor er det vigtigt, at drænudløbene stadig er markeret med en pæl eller lignende, så opmåleren let kan finde rør, udløb m.m.

Hvis du har spørgsmål, kan de sendes til henal@fmk.dk.