05
Mar
Få rentefradrag af privat gæld

Af seniorkonsulent, registreret revisor Karsten Sørensen

Du har mulighed for at få rentefradrag af din private gæld, selvom din långiver ikke er pligtig til at indberette renter, som fx banker og kreditforeninger er. I praksis vil det hovedsagelig dreje sig om lån mellem familiemedlemmer.

For at opnå fradrag for disse renteudgifter på din selvangivelse, skal du på TastSelv oplyse CPR- eller CVR-nummer på långiveren. Hvis du ikke kender CPR-nummeret, kan du alternativt oplyse navn, adresse og fødselsdag.

Bemærk, at hvis renteudgiften fratrækkes i Virksomhedsskatteordningen, så skal du ikke indberette långiveres identitet.

Der er tilsvarende indberetningsregler for underholds- og børnebidrag.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din økonomirådgiver.