08
Jan
Få styr på ansættelseskontrakten – og overhold den!

Af juridisk konsulent Bodil Just

Du skal tage stilling til så meget som muligt i ansættelseskontrakten – og dernæst skal du huske at overholde kontrakten, så du ikke får et erstatningskrav på halsen. Det er ganske logisk – men alligevel noget, der går galt for en del arbejdsgivere. Dette og meget mere kan du høre mere om til vores  arrangement ”Bliv skarp på bedrifts-juraen” den 20. januar.

Det kan få økonomiske konsekvenser, hvis du ikke får udarbejdet en ordentlig ansættelseskontrakt, når du ansætter nye medarbejdere. Alligevel er der mange, der ikke får skrevet de nødvendige ting i kontrakten og derfor får problemer med medarbejderen sidenhen, mens andre helt undlader at udarbejde en ansættelseskontrakt overhovedet.

”Måske tænker man, at det ikke er nødvendigt med en ansættelseskontrakt – men det kan det jo netop gå hen at blive. For det første har man pligt til det i henhold til loven, og for det andet så er det klart det nemmeste at få de forskellige forhold på plads, mens man er på god fod med sine ansatte”, siger juridisk konsulent Bodil Just fra Patriotisk Selskab og fortsætter:

”En ansættelseskontrakt er en kompliceret størrelse. Dels er ansættelsesret et meget lovreguleret område, dels er der rigtig mange ting, man som arbejdsgiver skal overveje og tage stilling til i ansættelseskontrakten”.

Vær opmærksom på, hvilke ansættelseskrav virksomheden er underlagt
”Først og fremmest skal man være opmærksom på, om ansættelsen er reguleret af lov eller overenskomst. Ansættelsen kan fx være reguleret af Funktionærloven. Funktionærloven siger bl.a., at der skal være en særlig grund til fyring, og som regel skal man give en advarsel inden. Derfor kan det være rigtig svært at komme af med en medarbejder, der ikke passer ind i virksomheden. Men man kan fx aftale en prøveperiode på 3 måneder, så man har en mulighed for at afprøve ansættelsen – og det skal selvfølgelig stå i kontrakten”, fortæller Bodil Just.

”Det kan også være, man har tegnet overenskomst med et forbund, der sætter nogle krav til, hvilke forhold medarbejderne skal have”.

Forventningsafstem i forhold til alt det praktiske
Ansættelseskontrakten skal strukturere den ansattes arbejdsforhold. Bl.a. skal der være taget stilling til ting som barsel, arbejdstider, sygemelding og betaling for overarbejde:

”Det er en god idé, hvis man fra starten forventningsafstemmer med sin medarbejder, så der ikke opstår uenighed sidenhen”, siger Bodil Just.

Husk også ansættelseskontrakten ved opsigelse
Hvis medarbejderen siger op, eller du selv fyrer ham, skal du huske at overholde det, der står i ansættelseskontrakten:

”Der skal opsiges med det rigtige varsel. Hvis der står 3 måneders opsigelse i ansættelseskontrakten, så er det sådan, det er”, siger Bodil Just og afslutter:

”Det kan også blive nødvendigt at bortvise en medarbejder, fx hvis han bryder reglerne. Men hvis man gør det uretmæssigt, kan man risikere sidenhen at skulle betale erstatning”.

Tilmeld dig vores fyraftensmøde “Bliv skarp på bedrift-juraen” her.