18
Sep
Få styr på ansættelseskontrakterne – for din egen skyld

Det gælder om at holde tungen lige i munden, når du skal udarbejde ansættelseskontrakter. Der er nemlig mange regler at holde styr på, som skal overholdes, for at dine ansættelseskontrakter er i orden.

Men ansættelseskontrakterne skal ikke kun laves for at overholde lovgivningen. De skal også laves for din egen skyld. Hos Patriotisk Selskab hjælper vi med at håndtere en del sager, hvor der er opstået konflikter mellem arbejdsgiver og medarbejder som følge af uenighed om, hvad der er aftalt – enten fordi kontrakten er uklar, eller fordi den ganske enkelt mangler.

Konflikterne kan langt hen ad vejen undgås, hvis ansættelseskontrakten er god og tilpasset den enkelte ansættelse. Opstår der alligevel en konflikt, er det en stor hjælp, når der ikke er tvivl om ansættelsesvilkårene, fordi kontrakten er formuleret klart og tydeligt.

Risiko for bøder
Ud over muligheden for at forebygge konflikter, skal du også være opmærksom på de økonomiske risici, der er forbundet med manglende eller mangelfulde ansættelseskontrakter. Fører uklarheder eller andre mangler til en tvist, kan det blive en dyr affære, hvor du risikerer, at din medarbejder koster dig op til 20 ugers løn i godtgørelse. En helt manglende ansættelseskontrakt medfører typisk en godtgørelse på 10.000 kr.

Typiske årsager til konflikter
De fleste konflikter opstår i forbindelse med, at en medarbejder fratræder. Nogle af de punkter, der oftest opstår en tvist om, er:

  • Mængden af overarbejdstimer, og hvad der skal ske med dem ved fratræden
  • Opsigelsesvarslets længde
  • Hvor mange ferietimer medarbejderen har til gode.

 

Sørg derfor for, at din medarbejder er bekendt med sine vilkår, og at ansættelsesaftalen er klar og gennemarbejdet. Vi anbefaler, at du i forbindelse med ansættelsen bruger tid på at gennemgå ansættelseskontrakten grundigt med den ansatte, og at din virksomhed har klare regler for håndteringen af overarbejdstimer, ferieafholdelse m.v.

Brug for hjælp?
Hos Patriotisk Selskab hjælper vi gerne med udarbejdelsen af dine ansættelseskontrakter. Vi tilbyder også en skabelon for ikke-funktionærer med tilhørende vejledning, du selv kan udfylde. Bliver du i tvivl om noget, sidder vi klar med rådgivning.

Kontakt studentermedhjælper, stud.jur. Kamilla Bursø Rask eller chefjurist Rikke Gade Trinskjær.

Fyraftensmøde: ”Det er ikke kun naboen, det sker for”
Når man ejer en virksomhed, er der desværre meget, der kan gå galt – og det er ikke altid kun naboen, det sker for.

Til et fyraftensmøde den 31. oktober vil vi give vores bud på, hvordan du kan forebygge konflikter med medarbejdere, retssager og arbejdsulykker, samt hvordan du kan gøre det nemmere for de efterladte ved din egen sygdom eller død og sikre virksomhedens fortsatte drift på bedste vis.

Læs mere her