25
Sep
Få styr på reglerne

For dine udenlandske medarbejdere på bedriften

Videncentret for Landbrug har dags dato udsendt vedhæftede pjece om reglerne for udenlandske medarbejdere. I pjecen får du et overblik over de regler, som du skal være særlig opmærksom på, når du ansætter medarbejdere eller praktikanter fra udlandet.

Få styr på reglerne

Reglerne er forskellige afhængigt af, om din udenlandske medarbejder kommer fra et land uden for eller inden for EU- og EØS-landene.

Hvis reglerne ikke overholdes, kan du som arbejdsgiver risikere bøde, godtgørelse til medarbejderen eller problemer med fagforeningen.

Kontakt din økonomikonsulent, hvis du har brug for yderligere oplysninger.