19
Sep
Få tilskud til 40 % af udgifterne til miljøteknologi

Indtil tirsdag den 2. oktober kan du søge tilskud til miljøteknologi til dit gartneri eller din planteavls- eller æg- og fjerkræbedrift.

Det er et krav, at teknologien reducerer miljø- og klimapåvirkninger fra din produktion, og ansøgningerne prioriteres efter, hvilke projekter der gør dette bedst.

Du kan søge om tilskud til miljøteknologi inden for følgende områder:

Æg og fjerkræ (økologisk, konventionel og friland)
• Reduktion af ammoniakudledningen
• Reduktion af energiforbruget

Planteavl (konventionel)
• Reduktion af pesticidforbruget

Planteavl (økologisk)
• Reduktion af næringsstofforbruget

Du kan få støtte til 40 procent af de samlede tilskudsberettigede udgifter til dit projekt – dog højst ved samlede projektudgifter på 5 mio. kr.

Hvad kan du søge tilskud til?
Du kan søge tilskud til en lang række teknologier. Eksempelvis kan du inden for konventionel planteavl søge tilskud til:

• Autostyring og sektionsafblænding af sprøjte
• Sensorbaseret ukrudtssprøjte
• Radrensere med rækkestyringssystem og sektionsstyring i rækkeafgrøder
• Kornradrensere med rækkestyringssystem og sektionsstyring
• Ukrudtsstrigle (ukrudtsharve)
• Kartoffelradrenser

Vi anbefaler, at du kontakter teamleder (natur og miljø) Kristian Petersen eller miljørådgiver Kamilla From-Nielsen med henblik på at få udarbejdet en ansøgning.