30
Jun
Få tilskud til skovrejsning med fortsat grundbetaling

Fra den 1. juli 2017 til den 1. september er årets skovrejsningsordning åben. Ordningen er langt hen ad vejen magen til den sidste år, men en ny tilføjelse gør dog, at områder med skovrejsning kan fastholde deres grundbetaling fremadrettet. Du vil altså fortsat kunne modtage grundbetaling, selvom du planter skov.

Der er regionale forskelle i størrelsen af tilskuddet, men for 90 % af landet er tilskuddet 32.000 kr. pr. ha for løvskov og med tidsubegrænset mulighed for at fastholde grundbetalingen. Desuden gives der 15 kr. pr. løbende meter hegn.

Ring til seniorkonsulent (natur & miljø) Kristian Petersen og hør mere.