22
Maj
Få tilskud til skovrejsning med fortsat grundbetaling

Fra den 1. juli 2017 til minimum den 1. september er årets skovrejsningsordning åben. Den endelige vejledning er ikke kommet endnu, men det forventes, at ordningen vil ligne sidste års ordning. Nye attraktive tilskudsmuligheder gør dog, at områder med skovrejsning kan fastholde deres grundbetaling fremadrettet. Du vil altså fortsat kunne modtage grundbetaling, selvom du planter skov.

Der er regionale forskelle i størrelsen af tilskuddet, men for 90 % af landet er tilskuddet 32.000 kr. pr. ha for løvskov og med tidsubegrænset mulighed for at fastholde grundbetalingen.

Ring til seniorkonsulent (natur & miljø) Kristian Petersen og hør mere.