04
Okt
Få tilskud til energibesparelsesprojekter

Vidste du, at du hos dit energiselskab kan søge tilskud til energibesparende projekter i din virksomhed? Udover selve den energibesparelse på fx strøm, du opnår, når projektet er gennemført, er det med andre ord måske muligt, at du kan få tilskud til selve investeringen.

Eksempelvis kan det for mange være en fordel at udskifte ventilationsanlægget i stalden eller at skifte lysstofrørene til LED-belysning. Og med et tilskud fra energiselskabet på 30 øre pr. sparet kWh vil investeringen hurtigt tjene sig selv ind.

Case-eksempler på ventilation

Der bør dog altid regnes grundigt på, om det er en god idé at foretage investeringen, ligesom du ikke bør investere i et projekt, kun fordi du kan få tilskud til det.

Vær opmærksom på, at du altid skal søge tilskud på forhånd, inden du går i gang med projektet.

Har du spørgsmål eller brug for afklaring på, om du skal søge tilskud til et projekt? Så kontakt endelig tilskudskonsulent Christian Bjergager, som også kan hjælpe dig med selve ansøgningen.