11
Dec
Få tilskud til mindre vådområde

Kunne du tænke dig et mindre vådområde, som kan være med til at skabe en bredere diversitet af flora og fauna og give et større levegrundlag for vildtet på din ejendom?

Så kan du søge om tilskud hertil frem til den 31. januar 2021. Der ydes tilskud til etablering af vådområder med over 600 m2 vandspejl under normale vejrforhold. Afhængig af antallet af ansøgere og godkendte projekter vil tilskuddet være mellem 12.000 og 15.000 kr. pr. projekt.

Alle tilladelser skal dog være i hus, inden du søger om tilskud, hvilket ikke giver dig meget tid at løbe på. Men tilskudsordningen forventes at åbne igen næste år med en ansøgningsfrist i januar 2022.

Hvis du synes, at idéen om et vådområde er interessant, kan du med fordel kontakte os allerede nu, så vi kan hjælpe dig med at sikre, at idéen bliver til virkelighed – enten nu eller ved næste ansøgningsrunde.

Spørgsmål eller brug for hjælp
Kontakt natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen.