24
Feb
Få tilskud til modernisering af din slagtesvinestald

Tilskudsordningen til modernisering af slagtesvinestalde åbner lige om lidt. Foreløbig er udmeldingen, at ordningen åbner den 5. marts, men der er endnu ikke fastlagt en endelig dato.

Du kan søge tilskud til nybyggeri, tilbyg og inventar, der reducerer bedriftens miljøpåvirkning og/eller styrker levedygtigheden og produktiviteten.

Der gives tilskud til 20 procent af dit projekt – og 25 procent, hvis der indgår gylleforsuring i projektet.

Projektperioden – dvs., den periode du har til at gennemføre projektet – er blevet forkortet og er hermed kun 2 år fra ansøgningstidspunktet. Du skal ikke længere indsende en miljøgodkendelse i forbindelse med ansøgningen, men hvis projektet kræver en miljøgodkendelse, kan det alligevel være en god idé at få sat gang i behandlingen af denne.

Har du brug for hjælp til en ansøgning? Så kontakt miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.