06
Jul
Få tilskud til projekter på Natura 2000-arealer

Fra den 5. august til og med den 20. september kan du søge om tilskud til projekter om rydning af tilgroede arealer, forberedelse til afgræsning og etablering af naturlige vandstandsforhold inden for særligt udpegede Natura 2000-arealer.

Du kan søge om tilskud til et Natura 2000-projekt, hvis minimum 50 % af det pågældende projektområde er udpeget til de aktiviteter, du ønsker tilskud til. Alle projektets udgifter er tilskudsberettigede eller underlagt standardomkostninger.

Kontakt natur- og miljøkonsulent Kristian Petersen for spørgsmål.

Du kan desuden læse mere om standardomkostningerne og om ansøgningsrunden på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.