15
Okt
Få vintersæden ren for græs inden nytår!

Stadig flere planteavlere har stigende problemer med græsukrudt, især med arterne væselhale, italiensk rajgræs og ager-rævehale. Et øget areal med tidlig såning har bestemt ikke gjort udfordringen mindre.

Løsningen er rettidig behandling med jordmidler og behandling med det mest effektive bladmiddel, når græsukrudtet er spiret helt frem, selvom det kan betyde flere kørsler med ukrudtsmidler i efteråret. Herved kan markerne blive helt rene til nytår – og det græs, der måtte spire hen over vinteren og foråret, er til at håndtere.

Med andre ord skal vi til at vænne os til, at ”oprydningsbehandlinger” i hvede i foråret ikke er vejen frem længere.

Vælg den rette bekæmpelsesstrategi
Valg af ukrudtsmidler og timing er ekstremt vigtigt for at opnå succes pga. begyndende resistens, og der samtidig er et meget begrænset udvalg af effektive midler.

De midler, der reelt har effekt mod rajgræs og rævehale i efteråret, er Boxer, Topik og Atlantis OD/Othello. På mange ejendomme ses der nu også for dårlig virkning af 0,2 liter Topik, som er den maksimale dosering i efteråret. Hvis det også er tilfældet hos dig, så skal du være hurtig til at sadle om og skifte til en Atlantis OD-strategi, der hvor trykket af rajgræs/rævehale er moderat til stort.

Gem ikke Atlantis OD til foråret i problemmarker
På grund af den langt bedre effekt af Atlantis OD ønsker mange at ”gemme” det til foråret. Det skal der laves om på! Især ved tidlig/middeltidlig såning, hvor græstrykket er stort. Her er de jævne Boxer-Topik-løsninger for slappe, og der bliver for meget græs tilbage, som bliver til store ”græstotter” inden foråret. Selv for de bedste midler er det en umulig opgave at bekæmpe store græsplanter om foråret, især hvis der også er begyndende resistens.

Desuden er vejrforholdene i det tidlige forår ofte ringere pga. vand, risikoen for frost og afgrødeskade, hvilket er med til at understrege, at hvis du har en effektiv strategi i efteråret, der blæser græsukrudtet ned, imens det er småt, så er dét den rigtige løsning.

Hvor der er behandlet rettidigt med Boxer og DFF suppleres derfor nu med imellem 0,45 og 0,75 liter Atlantis OD pr. ha plus et skadedyrsmiddel. Max 0,45 liter Atlantis OD i rug. Atlantis OD har effekt på rajgræs og rævehale og er ligeledes det stærkeste middel mod væselhale.

Du får mest ud af Boxer ved at bruge det, lige når plejesporene er synlige. Brug 1,5 til 2,5 liter Boxer pr. ha. Forsøgene har her vist, at tilsætning af 0,1 liter DFF pr. ha supplerer effekten med ca. 10 procent. Det bør du derfor tilsætte, hvis det ikke allerede er kørt ud på sort jord.

Ved meget svære tilfælde af rajgræs/rævehale iblandes 0,2 liter Topik pr. ha i den tidlige kørsel, da det absolut kun har effekt på meget små ukrudtsplanter. Har temperaturerne været for høje til at udbringe Boxer rettidigt, så køres Boxer ud nu sammen med Atlantis OD og DFF. Hvis kornet – og dermed også græsset – har flere blade nu, er det vigtigt, at du tilpasser blandingen ved at øge andelen af bladmiddel (Atlantis OD) og reducere Boxer-dosis til ca. en liter pr ha. Vi anbefaler 1 liter Boxer + 0,75 liter Atlantis OD og 0,1 liter DFF pr. ha.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, så skynd dig at kontakte planteavlskonsulent Mads Munkegaard.