11
Okt
Faaborg-Midtfyn: Registrer dine drænudløb

I løbet af de kommende vintre bliver en række af de offentlige vandløb i Faaborg-Midtfyn Kommune målt op. Du har i den forbindelse mulighed for at få registreret bundkoten af dine drænudløb i vandløbene – og derfor er det vigtigt, at drænudløbene bliver markeret med en pæl eller lignende, så opmåleren let kan finde rør, udløb m.m.

Opmålingen starter i den nordlige del af kommunen i vandløbssystemerne, og allerede i uge 40 startes med tilløbene til Odense Å og Vittinge Å.

I løbet af vinteren 2016/2017 forventes følgende vandløb at blive målt op:

Sandholt Møllebæk og Dyrehavebækken, Vittinge Å, Vejle Møllebæk, Raunsbækken Nordre og Søndre, Heden Bæk, Øksemosebækken, Skelbækken til Allested / Skelrenden til Heden, Ølsted bæk, Gammellungafløbet (Bondehaverenden, Kneberenden), Dæmningsrenden, Byrenden, Nr. Søby Hovedafløb, Ellekærrenden, Lindved Å, Nr. Lyndelse-Lumby afløbet, Årslev-Højby Skelrende, Tuemosebækken, Kohaverenden, Pindsvinehaven, Sallinge Å, Hætterenden, Krumstrup Mølledam, Fjellerup Kohave og Herringe-Ringe Skelgrøft.

Kontakt seniorkonsulent (natur og miljø) Kristian Petersen, hvis du har spørgsmål.