05
Jul
Også faderen beskyttet mod opsigelse grundet graviditet

Af juridisk konsulent Rikke Gade Trinskjær

De fleste arbejdsgivere er efterhånden opmærksomme på, at det er farligt at afskedige en gravid medarbejder. Når en gravid medarbejder opsiges, og arbejdsgiver har kendskab til medarbejderens graviditet, vil der være en formodning om, at opsigelsen skyldes graviditeten. Arbejdsgiver vil derfor skulle dokumentere, at dette ikke er tilfældet, og bevisbyrden kan være svær at løfte.

Beskyttelsen omfatter imidlertid ikke alene moderen, men også faderen. Ligebehandlingsnævnet har tilkendt en kommende far en godtgørelse på 9 måneders løn, fordi arbejdsgiveren ikke kunne dokumentere, at det forhold, at mandens ægtefælle var gravid, hverken helt eller delvist var tillagt betydning ved beslutningen om at opsige ham. Det har ingen betydning, om faderen har varslet afholdelse af fædreorlov.

Har du som arbejdsgiver brug for at afskedige en gravid medarbejder eller en medarbejder, hvis partner er gravid, anbefaler vi, at du søger rådgivning før opsigelsen. Vi står gerne til rådighed.