13
Maj
Finansieringspakken kan ikke erstatte bedre rammevilkår

Af bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen

Den nye finansieringspakke til landbruget har fået meget opmærksomhed i medierne på det seneste. Målet med finansieringspakken er at sikre, at flere tør investere i landbruget.

Pakken indeholder en ny investeringsfond (Dansk Landbrugs Kapital), som statskassen skyder 500 mio. kr. i, og som pensionskasserne ventes at skyde 1,5 mia. kr. i. Denne skal udgøre en ansvarlig kapital i landbruget; en art sikkerhedsnet, når bank og realkredit ikke vil være med. Derudover vil Vækstfondens ordning med vækstlån til landbrugsvirksomheder i en periode blive udvidet, så lånene kan dække op til 70 % af investeringerne i landbruget. Indtil nu har de kun kunnet dække op til 50 %. Også Finanstilsynets nedskrivningsregler for rekonstruerede landbrug vil blive slækket, så der tages højde for lavere gæld efter en rekonstruktion.

Hos Patriotisk Selskab hilser vi finansieringspakken velkommen og glæder os over, at der tages et politisk skridt med frem for mod landbruget og ses på landbrugets finansieringsudfordringer. Et skridt, der kan være med til at hjælpe dansk landbrugs udvikling på vej. Imidlertid løser pakken ikke de grundlæggende udfordringer, erhvervet står i. Hvis flest mulige bedrifter igen skal kunne se lyset og komme helskindet ud af den historisk dybe krise, som vi lige nu befinder os i, så kræver det, at vi står på et fundament af fair og fornuftige rammevilkår, der kan sikre det nødvendige løft i indtjeningen – en bedre indtjening er alt andet lige den bedste vej ud af krisen. Vi har ikke råd eller tid til at vente på effekten af finansieringspakken – vi har brug for hurtigtvirkende tiltag såsom øjeblikkelig igangsættelse af målrettet regulering i den forstand, vi forstår den, og tilbagerulning af groteske overimplementeringer. Der er derfor fortsat stort behov for et politisk fokus på at sikre det danske landbrugs fremtid.