03
Jul
Fodring er vejen frem til bedre reproduktion

Af Lisbeth Shooter, Svinerådgiver Patriotisk Selskab

Der er en helt klar sammenhæng mellem foderoptagelsen hos søer i diegivningsperioden og den efterfølgende reproduktion. Det er derfor relevant at forstå de fysiologiske sammenhænge mellem fodring og reproduktion, hvorefter der igennem management kan optimeres på foderstrategien – herunder med fokus på foderoptagelse og energiniveau igennem perioden – for at opnå en bedre faringsprocent og større kuld i den efterfølgende cyklus.

For at undgå, at vægttab har negativ indflydelse på produktiviteten, bør der stiles efter at opnå en foderoptagelse på 5,5 – 6 fes. pr. so pr. dag ca. 7 dage efter faring for at sikre en høj foderoptagelse sidst i diegivningsperioden – og dermed mindst muligt vægttab.

Ved fravænning skal der fodres med mindst 4,5 – 5,0 fes. pr. so pr. dag med diegivningsfoder. Dette er afgørende for at maksimere antallet af løsnede æg. Der bør være fokus på generel god huldstyring for at undgå problemer med for store vægttab hos fede søer.

Der bør jævnligt laves en evaluering af foderstrategien i forhold til produktionstallene i samråd med besætningsrådgiveren.

Hvis du ønsker at vide mere, kan hele artiklen ses i Hyologisk (Juli 2014), eller du kan kontakte svinerådgiver Lisbeth Shooter.