27
Feb
Første generations vandhandleplaner i høring

De nye kommunale vandhandleplaner kommer i løbet af foråret 2015 i høring i alle landets 98 kommuner. Det er vigtigt at pointere, at der tale om første 1. generations vandhandleplaner (2009-2015), og ikke den nye høringsrunde på 2. generations vandområdeplaner (2015-2021). Vandhandleplanerne, der er i høring, er en udmøntning af de statslige vandplaner, som nu er endeligt vedtagne. Der kan derfor ikke indgives høringssvar på indholdet af vandhandleplanerne, men udelukkende på tilblivelsen; altså selve processen og tidsrammen.

Du kan læse mere om vandhandleplanerne på din kommunes hjemmeside, ligesom du er velkommen til at kontakte natur- og miljøkonsulent Kristian Petersen på tlf. 6315 5426, hvis du har spørgsmål.