Administration og HR

Få hjælp til HR og det administrative

Vi tilbyder HR- samt sekretær- og administrativ assistance, herunder:

▪ mødeindkaldelser, dagsordner og referater
▪ annoncer og stillingsopslag
▪ ansættelseskontrakter, indkaldelse til samtaler, afslag etc.
▪ tilbud og kontrakter
▪ bilagsmateriale til arrangementer (herunder plancher og skærmshows)
▪ skriftlige rapporter
▪ rejse-, møde- og konferenceplanlægning
▪ diverse sekretæropgaver

Ydelserne udføres enten på Patriotisk Selskabs kontor eller hos dig. Kontakt HR-konsulent Anne Jensen.