Egenkontrol

Pr. 1. juli 2010 er alle besætninger med en vis produktionsstørrelse underlagt obligatorisk sundhedsrådgivning med tilhørende egenkontrol-program.

Nedenstående besætningsstørrelser er omfattet af reglen:

 • 300 søer, gylte eller orner
 • 6.000 stipladser smågrise (7-30 kg)
 • 3.000 stipladser slagtesvin (> 30 kg)

 

Er din besætning ikke automatisk omfattet af de nye regler, har du altid mulighed for at tilmelde den. Dog skal du være klar over, at der ikke er mulighed for at fravælge delelementer i programmet.

.

Den obligatoriske sundhedsrådgivning består af to moduler:

 Basismodul (økologer)

 • Tværfaglig sundhedsrådgivning
 • Sundhedsrådgivning med staldskole (økologer)

 

Tilvalgsmodul

 • Ligner eksisterende sundhedsrådgivning

Forskellen mellem den gamle sundhedsordning og den nye er, at besætningerne bliver kategoriseret, og alt afhængig af gruppe reduceres antal af besøg af dyrlægen. Er du FRATS-producent, bliver du underlagt de samme regler som soholderne.  Besætninger, der før den 1. juli havde en sundhedsordning med dyrlægen, skal ligeledes tilmeldes den obligatoriske sundhedsordning, hvis de forsat vil have mulighed for at have medicin stående.

.

Nedenstående skitserer besøgshyppigheden for henholdsvis sohold og slagtesvin:

Sohold til 30 kg

 • MGLP – Mindre god landmandspraksis: 12 årlige besøg
 • TLP – Tilfredsstillende landmandspraksis: 12 årlige besøg
 • GLP – God landmandspraksis: 9 årlige besøg

 

Slagtesvin

 • MGLP – Mindre god landmandspraksis: 6 årlige besøg
 • TLP – Tilfredsstillende landmandspraksis: 6 årlige besøg
 • GLP – God landmandspraksis: 4 årlige besøg

.

Gult kort
Besætninger, som har et højt medicinforbrug, vil blive tildelt et gult kort og pålagt at revurdere deres brug af medicin i besætningen. Det gule kort gives ud fra oplysninger hentet i VetStat og CHR-registret. Derfor er det vigtigt, at dine oplysninger i CHR-registret er korrekte, så du ikke unødigt får tildelt et gult kort.

Ønsker du hjælp til udarbejdelsen af egenkontrolprogram til besætningen, står svinekonsulent Preben Rasmussen til rådighed med gode råd og materiale, der kan tilpasses hver enkelt bedrift.