International benchmark

Hos Patriotisk Selskab arbejder vi med international benchmarking for at opbygge international viden, internationalt netværk samt belyse Danmarks internationale konkurrenceevne. Siden år 2007 har vi deltaget i det globale netværk ”Agri Benchmark” med fokus på planteavl. I netværket sammenlignes produktionsomkostninger og –vilkår globalt. Netværket omfatter en række lande fra Vest– og Østeuropa, Sydamerika, USA, Rusland, Ukraine, Sydafrika og Kina, og de deltagende personer er både forskere og landbrugsrådgivere.

Vi er med i et tilsvarende netværk for svineproduktion.

De vigtigste mål for vores deltagelse i de to Agri Benchmark-netværk er at:

  • identificere og forstå drivkræfter for fremtidige tendenser og udviklingen i landbrugsproduktionen globalt
  • analysere virkningen af ændrede økonomiske, teknologiske og politiske rammebetingelser for landbrugsproduktion og strukturudvikling
  • fremskaffe ny viden til vores kunder med henblik på at fremme den danske konkurrenceevne i den globale landbrugsøkonomi.

 

Vi indberetter hvert år finansielle og produktionstekniske nøgletal for ”typiske” bedrifter fra Driftsanalyser til Agri Benchmark-netværkene. Disse tal sammenlignes globalt, så vi kan se, hvor vi ligger i forhold til andre lande.

Rådgivning i udlandet
Har du investeret i landbrugsproduktion i udlandet, eller overvejer du det?

Vi har specialiseret os i at følge med danske kunder til udlandet. For de fleste lande kan vi tilbyde økonomiske oplysninger om landbrugsproduktion samt adgang til et stort netværk.

Kontakt økonomikonsulent Kasper Skovgaard Hansen for yderligere information om international benchmarking eller etablering i udlandet.