APV

Alle, der har én eller flere ansatte, skal have udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) – det gælder også, selvom ens medarbejdere kun er midlertidigt ansat. Arbejdspladsvurderingen består af en gennemgang af hele ejendommens arbejdsmiljø. Der skal foretages en vurdering af de fysiske, ergonomiske, psykiske, kemiske og biologisk forhold samt risikoen for ulykker.

Arbejdspladsvurderingen skal være tilgængelig for ledelsen, for alle ansatte og for Arbejdstilsynet. Det skal endvidere være synligt, hvem der er ansvarlig for at følge op på, at eventuelle problemer bliver løst.

Derudover skal arbejdspladsvurderingen opdateres hvert tredje år, eller når der sker ændringer i arbejdet, der har betydning for arbejdsmiljøet – det kunne fx være, hvis der bliver købt en ny maskine.

Den enkelte landbrugsvirksomhed bestemmer selv, hvordan den vil gribe APV’en an. Men det er vigtigt, at både medarbejdere og ledelse/ejer deltager aktivt i processen, der har det formål at fremme arbejdsmiljøet. Uanset formen på APV’en er de overvejelser, man kommer igennem under udarbejdelsen, værdifulde for virksomheden. Hos Patriotisk Selskab kan vi derfor kun opfordre til, at I i din virksomhed gør jer seriøse overvejelser om arbejdsmiljøet.

Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder for din virksomhed, eller har du andre spørgsmål, så kontakt juridisk seniorkonsulent Bodil Just, som udfører arbejdspladsvurderinger i samarbejde med ejer og de ansatte i den enkelte virksomhed.

Hvad er en arbejdspladsvurdering?
En arbejdspladsvurdering er et redskab til at arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø, så man kommer hele vejen rundt om de arbejdsmæssige udfordringer, man kan have. Målet er at skabe øget trivsel og et bedre arbejdsmiljø for den ansatte.

I loven angives det, at APV’en skal indeholde:

  1. Kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold
  2. Identifikation af eventuelle arbejdsmiljøproblemer
  3. Beskrivelse af de konstaterede problemer
  4. Vurdering af problemerne
  5. Prioritering af problemernes løsning
  6. Handlingsplan for løsning af problemerne
  7. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanerne

 

Arbejdspladsbrugsanvisning
Udover en APV har alle virksomheder med medarbejdere pligt til at have en arbejdspladsbrugsanvisning liggende. Denne arbejdspladsbrugsanvisning skal i princippet udarbejdes for hvert kemikalie, der arbejdes med på ejendommen, med følgende advarselsmærker:

advarsler

Hvis du ønsker hjælp til at få udarbejdet en APV for din ejendom eller til at få opdateret din nuværende APV, så kontakt juridisk seniorkonsulent Bodil Just.