Ejendomsrådgivning

– Køb og salg af ejendomme m.m.

Det er essentielt, at der er styr på aftaler og kontrakter. Ved på forhånd at aftale løsningen på mulige problemstillinger skabes overblik og tryghed for alle parter, og det sikres samtidig, at konflikter ikke vokser sig større – og mere omkostningsrige – end nødvendigt.

Hos Patriotisk Selskab kan vi tilbyde dig ejendomsrådgivning i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Vores juridiske konsulenter har stor erfaring med erhvervs- og landbrugsejendomme og kan rådgive dig gennem hele forløbet. Da vi kender markedet, kan vi give dig en vurdering af ejendommen, værdifastsætte de enkelte aktiver, rådgive dig om de skattemæssige vilkår og hjælpe dig med et få den underskrevne handelsaftale i hus. Vi sikrer overblik og tryghed i handlen fra start til slut, hvad enten der er tale om familiehandel, nabohandel, generationsskifte eller udbud.

Hvis du ønsker at høre nærmere om ejendomsrådgivning, så kontakt juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

Handelsaftalen
Handelsaftalen, der også kaldes ”slutseddel” eller ”købsaftale”, er den bindende aftale mellem køber og sælger.

Købsaftalen indeholder alle de vilkår, der er aftalt, herunder pris, overtagelsesdato, hvad der medfølger i handlen og eventuelle forbehold. Det er derfor vigtigt, at købsaftalen bliver oprettet korrekt og i tæt dialog med parterne.

Vi yder rådgivning om og berigtiger alle former for kontraktlige overdragelser samt assisterer med køb og salg af alle typer ejendomme, hvad enten der er tale om sommerhuse, parcelhuse, landbrugsejendomme eller erhvervsejendomme.

Hvis du ønsker at høre nærmere om handelsaftaler, så kontakt juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

Tinglysning
Når du køber eller sælger en fast ejendom, er det altid en god ide at få tinglyst aftalen.

Tinglysning er den offentlige registrering af rettigheder over en ejendom. Når du tinglyser, sikrer du dine rettigheder, dvs. ejendomsretten, panteretten og begrænsede rettigheder som fx servitutter.

Ved tinglysningen offentliggøres desuden for omverdenen, hvem der ejer den faste ejendom, dermed hvem der har hvilke rettigheder over ejendommen. På den måde kan køber sikre sig mod, at ejendommen sælges til flere købere, samt at den, der sælger ejendommen, også er den, der ejer den og ikke eksempelvis har pantsat den til en tredjepart.

Tinglysning er en vanskelig juridisk proces, og det vil derfor oftest være en god idé at få professionel hjælp. Vi kan være behjælpelige med at tinglyse alle typer af dokumenter.

Du kan også give os fuldmagt til at underskrive tinglysningsdokumenterne på dine vegne, hvis du ikke selv ønsker at gøre det.

Bemærk, at tinglysning er afgiftsreguleret. Tinglysningsafgiften er på 1.660 kr. Hertil skal du påregne en vis procentdel af det, du skal tinglyse, afhængende af hvilken anmeldelse, du skal foretage. Skal du fx have tinglyst skøde på dit hus, koster det 1.660 kr. + 0,6 procent af ejerskiftesummen eller ejendomsværdien.

Hvis du ønsker at høre nærmere om tinglysning, så kontakt juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

Udbud
Udbudsfasen er for mange kompliceret og lang, hvilket måske virker afskrækkende, hvis du overvejer at sælge din ejendom. Hos Patriotisk Selskab har vi mange års erfaring med udbud af fast ejendom, jord, forpagtninger m.v. Vi kan naturligvis ikke garantere et salg med det samme, men vi kan give dig en komplet gennemarbejdet og overskuelig gennemgang af udbudsmarkedet, og vi er specialister i de krav og procedurer, der stilles. Derudover kan vi hjælpe med annoncering, udarbejdelse af udbudsmaterialet og den afsluttende forhandlingsproces.

Hvis du ønsker at høre nærmere om udbud, så kontakt chefjurist Rikke Gade Trinskjær.