Familie– og arveret

Når familieretten kommer i spil, og især i forbindelse med arv eller dødsfald, er det som oftest det enkelte familiemedlem, der står i centrum for rådgivningen. Familie- og arveretten har mange spidsfindigheder og kræver derfor specialviden. Vores juridiske konsulenter har derfor specialiseret sig i familie- og arverettens verden og har dermed ekspertisen til at hjælpe og rådgive uanset den konkrete familieretlige sag.

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med

Testamente
Selvom arveloven regulerer arveforholdene, når man er gået bort, betyder det ikke altid, at arveloven kan fordele arven helt, som man ønsker. Vil du gerne undgå fremtidige familiære problematikker dine arvinger imellem? Og vil du gerne sikre dig, at din virksomhed videregives som ønsket? Så kan vi rådgive dig om og hjælpe dig med at udarbejde et testamente. Med testamentet kan du selv bestemme, hvad der skal ske med over 75 % af alt, hvad du efterlader dig. Den resterende arv tilfalder tvangsarvingerne (ægtefælle og livsarvinger) efter arveloven.

Med udarbejdelsen af testamentet får du desuden et godt overblik over de aktiver, der skal indgå i arvefordelingen.

Hvis du ønsker at høre nærmere om testamente, så kontakt chefjurist Rikke Gade Trinskjær.

Skilsmisserådgivning
Du har som ægtefælle ret til separation. For at en senere skilsmisse kan anerkendes, skal du og din ægtefælle være enige om at skilles, ligesom der er en række betingelser, som I skal nå til enighed om, før Statsforvaltningen accepterer skilsmissen. Derudover skal I finde ud af, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag, hvem der skal blive boende i en eventuel lejebolig osv. I ægteskaber med særeje, skal I bestemme, hvorvidt den part, der ejer mindst, skal kompenseres med et beløb, og hvor stort dette beløb skal være.

Endvidere skal I tage stilling til, hvordan boet skal deles mellem jer. I denne forbindelse skal der laves en opgørelse og værdiansættelse af, hvad I hver især ejer, hvem der skal udtage de enkelte aktiver i boet, og endelig skal der udarbejdes en bodelingsaftale. Vi kan hjælpe jer med rådgivning herom og  kan bistå med udarbejdelse af skriftlige aftaler.

Vi kan desuden yde rådgivning og mægling med henblik på at hjælpe jer til enighed omkring skilsmissens betingelser. Skulle det ske, at I ikke kan blive enige, kan vi også hjælpe jer.

Hvis du ønsker at høre nærmere om skilsmisserådgivning, så kontakt chefjurist Rikke Gade Trinskjær.

Ægtepagter
For mange nygifte par er tanken om skilsmisse en ubehagelig tanke – men skilsmisse er ikke desto mindre en realitet, der forekommer for mange og kan give anledning til en del problematikker, når boet skal deles. Det er derfor vores klare anbefaling, at der laves og tinglyses en ægtepagt forud for ægteskabets indgåelse. En ægtepagt er en aftale, der kræver enighed, og det kan være svært at blive enige om indholdet, når først man er blevet gift.

I ægtepagten kan I specificere hvilke aktiver, der skal være særeje og dermed ikke deles, hvis skilsmisse en dag skulle blive aktuelt. Fordelen ved ægtepagten er også, at økonomien kan indrettes efter jeres eget ønske.

En ægtepagt kan udformes på mange måder. Vi kan hjælpe jer med at skræddersy en ordning, der passer til netop jeres forhold. Den rigtige løsning kan indebære en gave mellem ægtefællerne, hvilket kan gennemføres ved ægtepagt.

Vi tilbyder rådgivning om og hjælp til at udarbejde en ægtepagt. Vi inddrager jer begge i processen og sikrer også en tilfredsstillende løsning, som I begge kan stå inden for.

Hvis du ønsker at høre nærmere om ægtepagter, så kontakt chefjurist Rikke Gade Trinskjær.

Ugifte samlevende
Forskellen mellem registreret ægteskab og et papirløst samliv kan ved samlivets ophør eller ved den ene parts pludselige død blive meget tydelig og skabe grobund for uløselige konflikter. Det er derfor en god ide at søge rådgivning, når store beslutninger, såsom køb af fælles fast ejendom eller stiftelse af familie, skal igangsættes. Man kan fx få lavet en samejekontrakt, hvoraf det tydeligt fremgår, hvad der skal ske med fælles indkøbte ting ved en mulig samlivsophævelse.

Vi kan yde rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af en fælles samejekontrakt og dermed sikre, at du og din partner ikke møder uløselige konflikter, hvis I vælger at gå hver til sit. Udarbejdelsen af en samejekontrakt kan desuden spare jer for en del tid og økonomiske midler, hvis I går fra hinanden.

Hvis du ønsker at høre nærmere om samejekontrakter, så kontakt chefjurist Rikke Gade Trinskjær.

Samvær og børn
Hvis forældrene til et barn er skilt, men har fælles forældremyndighed, kræver alle væsentlige beslutninger omhandlende barnet enighed fra begge forældre.

Vi anbefaler, at I som forældre på egen hånd forsøger at løse konflikter vedrørende barnets bopæl, samvær, børnebidrag m.m. I tilfælde af fortsat uenighed om disse forhold, kan der dog indsendes en anmodning om vejledning og mægling til Statsforvaltningen, hvor I begge har ret til at medbringe en bisidder.

Vi kan yde vejledning og rådgivning i forbindelse med afdækning af rettigheder og forpligtelser. Vi afholder desuden gerne et mæglingsmøde, inden behovet for at indsende en anmodning om vejledning til Statsforvaltningen opstår.

Skulle sagen alligevel nå ind til Statsforvaltningen, vil en af vores juridiske konsulenter kunne medfølge som bisidder.

Hvis du ønsker at høre nærmere om samvær og børn, så kontakt chefjurist Rikke Gade Trinskjær.

Dødsboer
Som arving er der en række praktiske og juridiske forhold, man må forholde sig til ret hurtigt efter dødsfaldet.

Vi kan hjælpe dig med rådgivning om arveretlige forhold, valg af skifteform, kontakt til skifteretten, udarbejdelse af åbningsstatus, boopgørelse og selvangivelse. Er der behov for salg af fast ejendom, bistår vi også gerne med det juridiske i denne forbindelse.

Et privat skifte af dødsboet er ofte at foretrække, da det for det meste er billigere og hurtigere end bobestyrerbehandling, og arvingerne får større indflydelse på forløbet.

Det er en betingelse for privat skifte, at arvingerne er enige.

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med det private skifte af dødsboet i det omfang, der ønskes. Vi kan hjælpe med alt fra afklaring af enkeltstående spørgsmål fra løbende bistand under skiftet til at varetage en egentlig tovholderfunktion på det private skifte.

Hvis du ønsker at høre nærmere om vores rådgivning inden for skifte af dødsboer, så kontakt chefjurist Rikke Gade Trinskjær.