Markedsføringsret

Da alle erhvervsdrivende ifølge lovgivningen er forpligtede til at handle i overensstemmelse med god markedsføringsskik, opstiller markedsføringsloven regler for erhvervsdrivendes adfærd over for forbrugere og andre erhvervsdrivende. Som virksomhedsejer bør du have kendskab til disse regler og ikke mindst anvendelsen heraf.

Vi kan yde rådgivning inden for alle aspekter af markedsføring, særligt når det kommer til sager vedrørende tilsidesættelse af den gode markedsføringsskik, misbrug og beskyttelse af erhvervshemmeligheder, produktefterligning, anvendelse af personfølsomme persondata i markedsføringen og sager om illoyal markedsføring.

Vi kan også yde mere forebyggende rådgivning i forbindelse med vurdering af markedsføringskampagner og andre markedsføringstiltag.

Vil du høre nærmere om markedsføringsret, så kontakt chefjurist Rikke Gade Trinskjær.