Selskabsret

Vi kan rådgive om de forskellige selskabs- og virksomhedsstrukturer og de daglige og driftsmæssige juridiske problemstillinger i forbindelse med disse. Den juridiske rådgivning om selskabsret sker i samarbejde med økonomiafdelingen, så du kan være sikker på, at der bliver taget forbehold for alle relevante aspekter.

Vi kan udføre al det nødvendige arbejde vedrørende stiftelse af aktie- og anpartsselskaber, partnerselskaber m.fl.

Vi rådgiver også i forbindelse med virksomhedsoverdragelser af enhver type og hjælper i den forbindelse med at finde den rette selskabsform tilpasset din situation og dine behov. Som et led i denne rådgivning udarbejder vores juridiske konsulenter de relevante selskabsretlige dokumenter samt foretager en analyse af virksomhedens eksisterende dokumenter, kontrakter og aftalegrundlag.

Hvis du vil gå sammen med nogen om at stifte et selskab, omdanne dit selskab eller beslutter dig for at optage en ny partner i dit selskab, er det essentielt at få aftalt, hvordan virksomheden skal drives og – hvis der skal ske en udvidelse af et eksisterende selskab – få aftalt, hvordan reglerne for udvidelsen skal håndteres.. Det er også relevant at få opstillet rammerne for, hvordan man som part kan komme ud af aftaleforholdet, hvis der opstår uenighed, eller hvis samarbejdet ikke fungerer.

Vi anbefaler derfor, at der udarbejdes retningslinjer for aftaleforholdet, samarbejdet og driften – og at der udarbejdes et regelsæt for udtræden. Alt dette sker gennem selskabsvedtægter, ejeraftaler, interessentskabskontrakter, ansættelseskontrakter m.v. Disse forhold tager vi højde for som led i vores selskabsretlige rådgivning.

Hvis du vil høre nærmere om selskabsret, så kontakt chefjurist Rikke Gade Trinskjær.