Energipil

Energipil er en afgrøde, som vi har haft erfaring med siden 2009. Pilen har nogle forcer ved korrekt håndtering og pleje, men kan være omkostningstung i forhold til høst og dræn, hvis den placeres uhensigtsmæssigt.

Nedenfor er nogle fokuspunkter ved energipil listet op:

 • Lavt sprøjteindeks
 • Forholdsvis lave plejeomkostninger
 • Stabil vækst ved minimal indsats – nøjsom plante
 • Stabil prissætning
 • Enkeltbetaling og MFO
 • Spredning af risiko i sædskiftet
 • Særdeles god jagt
 • Mulighed for langtidskontrakter på Fyn

 

Det kræver energipil

 • Vær opmærksom på pilens placering i forhold til terræn og dræn
 • Du skal fraregne 5-10 % af arealet til forland
 • Høstomkostningerne er afgørende, og arealernes egnethed skal vurderes derefter
 • Vær opmærksom på, at arealerne ikke må være vandlidende i forhold til høst
 • Minimumsarealet er 5 ha

 

Vil du gerne vide, om energipil kan være en fornuftig løsning på dine arealer? Så kontakt os.