Friland og økologisk produktion

Vi tilbyder rådgivning om og udarbejdelse af miljøtilladelser eller anmeldelse inden for økologisk husdyrproduktion og frilandsproduktion.

Det er fx aktuelt, hvis du vil omlægge en konventionel produktion til frilands- eller økologisk produktion eller ønsker at foretage en ændring i dit dyrehold, som allerede er på friland eller økologisk.

Før udarbejdelsen af ansøgningen startes, gennemgår vi din ejendom sammen med dig og afdækker, om der er udfordringer med dit projekt, som skal løses eller kan gøre det nødvendigt at ændre lidt på planerne, inden ansøgningen indsendes. På den måde øges chancen for, at du får din godkendelse eller tilladelse – og du opnår i sidste ende den bedst mulige løsning med færrest mulige begrænsninger.

Læs mere om vores økologirådgivning her.

Kontakt miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen, hvis du vil vide mere eller har brug for vores hjælp.