Miljøscreening

Hvis du går og drømmer om at udvide dit dyrehold, nu eller på længere sigt, anbefaler vi, at du får foretaget en miljøscreening af din ejendom. Du bør få den foretaget, før du bruger for meget tid på at lægge strategier og planer – dem kan du nemlig alligevel først lægge, når du ved, hvad der er muligt på din ejendom og kender ejendommens udviklingspotentiale.

Med en miljøscreening gennemgår vi hele din ejendom i forhold til miljøreglerne, herunder naboer, natur m.v., og giver dig svar på, hvilken produktion din ejendom kan rumme, og – hvis udviklingspotentialet er begrænset – om du fx ved at investere i ammoniakreducerende teknologi eller ved at få lavet en tilbygning og derved flytte lugtcentrum kan opnå det ønskede dyrehold.

Det tager os i gennemsnit 5 timer at lave en miljøscreening.

Ved køb eller salg af ejendom
Inden du køber eller overtager en ejendom, bør du få udarbejdet en miljøscreening, så du ved, at ejendommen matcher dine drømme for fremtiden. Her bør du også have in mente, at vi ikke kender fremtidens lovgivning. Hvad der er lovligt nu vil ikke nødvendigvis være det i fremtiden. Hvis din produktion ”går helt til loftet for, hvad der er lovligt” – så kan udvidelsesmulighederne i fremtiden være begrænsede.

Sælger du din ejendom, kan det også være en fordel med en miljøscreening. På den måde kan din ejendomsmægler bedre fortælle potentielle købere, hvad ejendommen har af potentialer – og derved nemmere sælge den.

Kontakt miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen, hvis du gerne vil have lavet en miljøscreening af din nuværende eller (forhåbentlig) kommende ejendom.