Natur- og vildtpleje

Med den rette naturpleje kan du – udover at øge ejendommens æstetiske værdi – tiltrække og opformere vildt og dermed opnå en bedre jagt. Dette er et godt udgangspunkt, når du skal forhandle jagtleje og kan desuden have stor betydning, hvis du på et tidspunkt skal sælge din ejendom. Derfor kan du med fordel lave en plan for målrettet pleje af din ejendom.

Hos Patriotisk Selskab kan vi rådgive dig bredt inden for jagt, vildt og naturpleje og finde en skræddersyet løsning, der passer perfekt til dig og din ejendom.

Vi kan bl.a. hjælpe dig med:

  • Biotopplaner
  • Ansøgninger om tilskud (der findes mange tilskudsordninger, hvis formål er at fremme naturen)
  • ERFA-gruppe (vi har en ny gruppe om natur- og vildtpleje på vej)

 

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os.