Randzoner

Kompensationskortet viser, hvor der kan opnås kompensation for de lovpligtige randzoner under forudsætning af, at arealerne er støtteberettigede under enkeltbetalingsordningen. Kortet er desværre fejlbehæftet.

Som landmand er det derfor vigtigt, at du kontrollerer kortet. Der kan kun udbetales kompensation til arealer, der fremgår af kompensationskortet. Er der vandløb eller søer, som er omfattet af randzoneloven, men hvor der ikke vises en randzone på kompensationskortet, skal der foretages en rettelse af kompensationskortet, så det pågældende vandløb eller den pågældende sø kommer med på kortet. Ellers kan der ikke udbetales kompensation.

Er der omvendt vist randzoner på kompensationskortet på steder, hvor der ifølge randzoneloven ikke skal være randzoner, er det muligt at anmode om at få randzonerne fjernet fra kompensationskortet. Dette er dog kun nødvendigt, hvis det samlede areal med randzoner overstiger 5 % af bedriftens samlede areal. Kompensationskortet skal være helt opdateret, når du søger om reduktion af randzonebredden, så der maksimalt skal udlægges 5 % af bedriftens samlede areal med randzoner. Det er muligt at beregne den endelige randzonebredde på sådanne bedrifter i Tast-selv service.

Ifølge randzoneloven skal der være randzoner langs alle åbne vandløb og søer over 100 m2 i landzone.

På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside findes en temaside om randzoner, med link til kompensationskortet og svar på de oftest stillede spørgsmål.

For yderligere information, se temasiden om randzoner på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller kontakt Patriotisk Selskab.