Vindmøller

Hos Patriotisk Selskab har vi et samarbejde med Danmarks Vindmølleforening. Samarbejdet omfatter den samlede proces fra forundersøgelse til realisering og udgør et omkostningseffektivt alternativ til projektfirmaer, der tilbyder samlede pakkeløsninger.

Vi kan bl.a. hjælpe dig med:

  • Afdækning af problemstillinger
  • Kommunale beslutninger og sagsbehandling
  • Plangrundlag
  • Miljøsagsbehandling, herunder gennemførelse af VVM-redegørelse
  • Økonomiberegninger og afdækning af rentabilitet
  • Skattespørgsmål og energiafgiftsforhold
  • Forhandlinger med investorer og leverandører, herunder gennemgang af investeringsoplæg

 

Hvis du ønsker yderligere information, så kontakt miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.