Årsrapport

Hos Patriotisk Selskab hjælper vi dig med at udarbejde årsrapporten ved regnskabsårets udløb efter højeste branchestandard og med den specifikationsgrad, som du ønsker.

Det er vores mål, at din virksomhed får mere ud af årsrapporten end blot at opfylde et lovkrav. Ofte danner årsrapporten grundlag for videre drøftelser om virksomhedens økonomi nu og i fremtiden.

Aktie- og anpartsselskaber samt fonde er som hovedregel revisionspligtige. Vi kan foretage den lovpligtige revision og afgive en revisionspåtegning på selskaber med jordbrugsrelateret drift. Revision indebærer bl.a., at der foretages fysisk kontrol af aktivernes tilstedeværelse og kontrol af ejendomsretten. Mindre selskaber kan fravælge revisionen, og vi vejleder gerne herom.

For aktie- og anpartsselskaber gælder også, at årsregnskabet elektronisk skal indsendes til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse. Vores regnskabsprogram kan foretage denne indberetning, når generalforsamlingen har godkendt årsrapporten. På den måde er du sikker på, at regnskabet indberettes korrekt og rettidigt.

Vi udarbejder dels årsrapporter i Ø90, dels i afslutningsprogrammet Caseware.

Ønsker du mere information? Så kontakt chefkonsulent Jens Kring.