Budget og budgetopfølgning

– Få hjælp til at lægge et realistisk budget og følge op på det

Budgetlægning og opfølgning på budgettet er en vigtig opgave, som du ikke kommer udenom. Hos Patriotisk Selskab kan vi hjælpe dig med begge dele. Vi sikrer dig et realistisk budget, der danner grundlag for virksomhedens produktion i den kommende periode.

Udarbejdelse af budget
Vi kan udarbejde budgetter, hvor periodens forventede resultat- og likviditetsmæssige udvikling samt balance er angivet. Budgettet udarbejdes i samarbejde med dig og eventuelt også en fagkonsulent, som har planlagt produktionen ud fra virksomhedens kendte produktionsniveau.

Vi kommenterer budgettet på baggrund af en grundig vurdering af dets forudsætninger, ligesom vi angiver følsomhedsberegninger for de væsentligste forudsætninger. Vi kan også indarbejde handleplaner og efterfølgende prognoser for de følgende år i budgettet.

Budgetmodellen kan tilrettelægges efter dit bogføringsprogram. Vi anvender bl.a. Ø90, Budget123 og Excel.

Budgetopfølgning
Vi udarbejder budgetopfølgningen ud fra dine realiserede tal sammenholdt med budgettet for samme periode. Typisk laver vi kvartalsopfølgninger. Vi kommenterer budgetopfølgningen – herunder forklarer vi eventuelle afvigelser til budgettet, så de resultat- og likviditetsmæssige konsekvenser er klare. Dermed kan du hurtigt beslutte, hvilke korrigerende handlinger afvigelserne eventuelt giver anledning til, og du kan løbende holde dine finansielle samarbejdspartnere orienteret om udviklingen i virksomhedens økonomi samt likviditetsbehov.

Kontakt økonomikonsulent Lone Bendixen og hør nærmere.